З практичноі точки зору, можемо відверто повідомити, що система поводження з небезпечними відходами в Украіні знаходиться на неконтролованому рівні. А це несе за собою важкі наслідки, які для довкілля так і для людини. З огляду на ВАЖЛИВІСТЬ попередження наслідків, а частково вже й ліквідації, Асоціація підприємств у сфері поводження з відходами пропонує провести ряд заходів для наведення хоча б мінімального ладу у галузі небезпечних відходів:

 

  1. Скасування мораторію на перевірку з дотримання ліцензійних умов, суб’єктами господарювання у сфері поводження з небезпечними відходами.

Процес, розпочатий Міністерством природи минулого року має торкнутися ВСІХ діючих ліцензіатів, включаючи тих, хто отримав ліцензію нещодавно за декларативним принципом. Процес проведення таких перевірок має бути прозорим та публічним. Результати перевірок мають бути офіційно оприлюднені на сайті Міністерства природи. До перевірки необхідно залучити представників профільної громадськості, які мають гарантувати неупередженість процесу.

За результатами перевірки виникне перелік підприємств, які провадили фіктивну діяльність. На даному етапі необхідне залучення Національної поліції та органів Державної фіскальної служби України, які проведуть розслідування щодо розмірів нанесеної шкоді від такої фіктивної діяльності. До процесу необхідно залучити галузевих експертів для розв’язання фіктивних схем та виявлення місць незаконного захоронення небезпечних відходів.

Для досягнення такого результату, необхідно внести відповідні зміни до ЗУ «Про державний нагляд та контроль».

  1. Внесення змін у ліцензійних умови, до ліцензійна перевірка;

Для уникнення у подальшому випадків зловживання недосконалістю законодавства в частині поводження з небезпечними відходами, внести наступні зміни до Ліцензійних умов поводження з небезпечними відходами:

  • Запровадити перед ліцензійну перевірку матеріально-технічної бази та технологічного процесу утилізації;
  • Запровадити норму, яка зобов’язує ліцензіата пройти позапланову перевірку при зміні місця впровадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами;

 

  1. Звітність утилізаторів та утворювачів небезпечних відходів;

Запровадити автоматизовану систему звітності від утворення до кінцевої утилізації небезпечних відходів. Такий процес забезпечить прозорість ринку та гарантує зникнення несанкціонованих небезпечних звалищ та унеможливить злочині схеми з небезпечними відходами;

Всі приведені вище пропозиціє не вимагають значних бюджетних витрат. В той же час, буде створена базова систему функціонування ринку утилізації небезпечних відходів. Це позитивно вплине й на реалізацію Стратегії поводження з небезпечними відходами, яка очікується від Міністерства природи. Крім того буде ліквідоване значне навантаження на довкілля, створена сприятлива інвестиційна атмосфера, створені нові робочі місця, збільшення надходжень до бюджети різних рівнів.