Безперечно, що проект ЗУ №4835-д є сирий, лобістський та такий, що не може бути прийнятий по швидкому. Така ініціатива має бути розглянута в межах Національної стратегії поводження з відходами, яка вже більше року плекається у міністерських кабінетах та на громадських форумах. Нижче приведені наші зауваження, щодо оприлюдненого матеріалу:

  1. Комітет не може «прийняти за основу», може підтримати або не підтримати…
  2. Відсутність оприлюднення тексту має бути основним акцентом проти прийняття!
  3. Відповідно підготовленими, відходи можна вважати джерелом альтернативної енергії,. за умов подальшого існування людства. То ж необхідно вимагати формулювання із наступним змістом: до перетворення на паливо має бути вилучене все, що економічно обґрунтовано дорожче, ніж спалення та несе меншу шкоду ніж спалення. Основним має бути принцип не утворення, повторного використання, переробки, а вже після того – перетворення на енергію і тільки решта може бути захоронена на відповідно підготовлених полігонах з подальшою рекультивацією.
  4. Необхідно сформулювати чіткий перелік небезпечних відходів у складі побутових, забезпечити дієву систему відокремленого збирання та дієвого механізму фінансування сучасної утилізації таких відходів.
  5. Щодо присвоєння «зеленого тарифу» на переробку відходів на енергію, маємо зауважити, що на сьогодні в Україні за нашими даними існує всього одне підприємство, що перетворює побутові відходу у енергію – київський завод «ЕНЕРГІЯ», а ще одне підприємство, що перетворює небезпечні відходи у теплову енергію – ТОВ «Тарком-Екосервіс». З таким результатом, ми не вважаємо зайвим забезпечити додаткове стимулювання для розвитку подібних потужностей в інших регіонах країни.
  6. Щодо джерел фінансування підвищеного «зеленого тарифу», існує декілька сценаріїв, які дозволяють отримати достатній зиск для покриття витрат на такі процеси. Такі сценарії вже реалізовано у Німеччині, Польщі та інших країнах. Це достатньо кропіткий та масштабний процес, який може бути вирішений системно з прив’язкою до регіональних умов. То ж має бути реалізоване стратегічно.
  7. Однозначно, що внесення змін до законодавства має бути системним, а не уривковим. То ж питання джерела альтернативної енергії з відходів має бути чітко прописаний у стратегічному плані: контроль, планування, декларування від утворювача до кінцевого утилізатора. Це має бути забезпечено по всіх видах відходів та по всім стадіям поводження.

На сьогодні існує кілька лобістських напрямків, які де факто блокують розвиток системи поводження з відходами. Мета цих груп полягає у тому, щоб зберегти чи збільшити сферу своїх бізнес інтересів. Така ситуація не має жодних перспектив у тому ключі в якому вона існує зараз: забруднення довкілля, ірраціональне використання ресурсів, неадекватна економічна модель поводження з відходами. Сучасний стан не зможе функціонувати довго, бо є не природним, не ефективним, не логічним і як наслідок – не життєздатний.